โชติพัฒน์ ธีระพงษ์

โชติพัฒน์ ธีระพงษ์

คนที่พยายามมองอะไรให้มันดูถ่ายได้