ช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

เรียนปริญญาตรีและโทด้านสัตว์ป่า คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มชีวิตการทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน