ช่อไพลิน ไพรบึง

ช่างภาพอิสระ ผู้กำลังเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเปลี่ยนนามสกุลเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นเร็วๆนี้ IG : Chopailin