FRANK! GARCON ไลฟ์สไตล์สโตร์ในแบบหนุ่มน้อยผู้เป็นมิตร ที่ได้ใจเด็กสยามในยุคนี้

คุยกับ 4 ผู้ก่อตั้งถึงวิธีคิดเบื้องหลังร้านรวมแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายใส่ดี