ชญานี หัสสนะ

ชญานี หัสสนะ

หลงใหลในความเรียบง่าย ธรรมดาแต่พิเศษ และสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า น้องหมา