ช่อผกา แซ่ลอ

ชื่อน้อง เรียกสั้นๆ ว่าน้องน้องก็ได้ ไม่ได้มีน้องเพราะเป็นน้องสุดท้อง พี่ๆ จะเรียกว่าน้องน้อง ปัจจุบันหลงรักแสงและเงา

Video