ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

นักการทูต นักเขียน นักแปล ผู้เคยประจำการในบาห์เรนและอิหร่าน ล่าสุดดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ระหว่างสิงหาคม ค.ศ. 2017 ถึง ตุลาคม ค.ศ. 2021 ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง