ชนิสรา ไชยจะแสนสุข

ชนิสรา ไชยจะแสนสุข

นักสำรวจความคิดมนุษย์ฉบับฝึกหัด ถนัดฟังทุกเรื่องที่มนุษย์เล่า เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ เข้าใจมนุษย์ที่เรียกว่า ตนเอง