Avatar

ชนิภา เต็มพร้อม

ฝ้ายหรือน้อย จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ศิลปะการภ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ ปัจจุบันเป็น Co-producer ให้กับ Post Production House (Instagram : Chanipaaa)