ชลิต สภาภักดิ์

ชลิต สภาภักดิ์

ช่างภาพสารคดีอิสระ เติบโตมาจากชนบทในจังหวัดสุพรรณบุรี ทํางานสื่อสารเรื่องราวของผู้คนและสิ่งแวดล้อม และเป็นนักสะสมโฟโต้บุ๊ค