Avatar

ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย

เกิดที่ชลบุรี พำนักเเละทำงานเป็นช่างภาพอิสระที่เชียงใหม่ จบการศึกษาสาขาศิลปการถ่ายภาพจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สาขาการถ่ายภาพ จากโครงการ Young Thai Artist Award และแสดงผลงานหลายครั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่