บงกช สวัสดิสวนีย์

เด็กน้อยเพิ่งจบจากคณะสถาปัตย์ อยากเป็นสถาปนิกที่สนุกกับการทำงานถึงแม้จะได้นอนน้อยก็ตาม และยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ชอบกับคนที่รัก