Avatar

อวิรุทธิ์ วีระพงษ์

“เราขายความสุข รับแลกความฝัน” คำคุ้นหูที่ผู้ชายคนนี้ได้นิยามธุรกิจรถบ้านแบบครบวงจร เขาไม่ได้วัด KPI ด้วยความสำเร็จ แต่วัดด้วยความสุขของผู้คนรอบตัว #คลาสสิคคาร์คาราวาน