อติกานต์ พิลานันท์

อติกานต์ พิลานันท์

อีก 1 ปีจะเข้าเลข 3 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ United Nations ประจำประเทศไทย ชื่นชอบศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม และยังไม่ได้ซ่อมกล้อง