Buku FC ทีมลูกหนังสีรุ้งที่จุดแสงสว่างเรื่องเพศวิถีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทีมฟุตบอลหลากหลายทางเพศ ที่สร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่อง LGBT ในพื้นที่เคร่งศาสนาด้วยกีฬา