อารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี

อารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี

นักการทูตและนักวิ่ง ผู้ชอบพาลูกสาวธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาไพร