บันทึกของ 1 ใน 5 แสนคนทั่วโลกผู้เดินทางไปฉลอง 100 ปีที่แม่พระปรากฏตัวที่ฟาติมา โปรตุเกส

เยือนมหาวิหารแห่งลูกประคำเหนือแอ่งอีรียา หลักฐานของคำร้องขอและการประจักษ์ครั้งสุดท้ายบนโลกของพระนางมารีย์

ช่างฝรั่งเศสผู้ไขความลับ ‘รูปพระตาย’ วัดกาลหว่าร์ ที่ชาวชุมชนไม่เคยรู้มากว่า 232 ปี

รูปพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน สมบัติอันล้ำค่าของชาวคริสตังวัดกาลหว่าร์ที่ 1 ปีจะมีเพียงคืนเดียวเท่านั้นที่ได้ปรากฏสู่สายตาผู้คน

บ้านสีครีมอายุ 174 ปีในรั้วอัสสัมชัญ ที่กุมประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ในไทยตั้งแต่ปลายอยุธยา

อาคารโบราณอดีตบ้านพักผู้แทนพระสันตะปาปาประจำมิสซังสยาม ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารอันมีค่าของไทยมาเป็นร้อยๆ ปี