อาภานุช อยู่ดี

นุชจบจากสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคนกรุงเทพมหานคร สนใจการถ่ายภาพฟิล์ม