อนุชนา ปิณฑวณิช

ผู้ที่ชอบเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เจ้าของไอจี @whatsinmypinto เติบโตมาด้วยขนมหวานและการทานอาหารฝีมือแม่