อมรทัต สุนทรสวัสดิ์

อมรทัต สุนทรสวัสดิ์

เป็นที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และธุรกิจโดยใจรัก เป็นนักเดินทางโดยเพลิดเพลิน เป็นช่างภาพโดยบังเอิญ