อลิศรา สำราญ

อลิศรา สำราญ

เป็นสิ่งมีชีวิตชั่วคราวที่หลงใหลในธรรมชาติ และตระหนักเสมอว่าทุกอย่างในชีวิตไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน