อัครชัย อังศุโภไคย

อัครชัย อังศุโภไคย

ช่างภาพอิสระที่ใช้เวลาว่างไปกับการเดินตลาดของเก่า สะสมหนังสือภาพถ่ายเก่า ซอกแซก สำรวจเมือง และหากาแฟอร่อย ๆ กิน