คาซัคสถาน ดินแดนแห่งรากวัฒนธรรมเก่าของโซเวียตและตำนานเจงกิสข่านผ่านฟิล์มหนัง

ภาพพาโนรามาของเมือง Almaty เมืองท่าของคาซัคสถาน ที่ฉายภาพนิ่งให้เป็นเหมือนภาพยนตร์