เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์

เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์

ผู้กำกับภายนตร์อิสระ ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในประเทศที่ทำรัฐประหารสำเร็จไปแล้ว 13 ครั้ง