อดุลย์ โชตินิสากรณ์

อดีตทูตพาณิชย์ประจำเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย และอินเดีย ก่อนมาเกษียณอายุราชการที่ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศคนหนึ่งของไทย