The Cloud  X KIATNAKIN PHATRA

รู้ไหม นอกจากสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทรงคุณค่า เราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการเติบโตและคงอยู่ของต้นไม้ได้เช่นกัน

The Cloud และกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ขอเชิญผู้สนใจร่วมแกะรอยประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการเยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านผ่านร้อนหนาวมานับร้อยปี ในย่านเก่าแก่ที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวการผันเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมไปตามยุคสมัย ภายในคลองรอบกรุงกับทริป Walk with The Cloud 27 : Island of Heritage Trees ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

เราจะได้ฟังเรื่องราวการวางผังเมืองโบราณ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปลูกต้นในเมืองของเจ้านายหลายพระองค์ในอดีต เรื่อยมาจนถึงการเคลื่อนไหวของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในยุคปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์

นอกจากได้เดินสำรวจต้นไม้ใหญ่แล้ว เราจะได้เรียนรู้วิธีดูแลต้นไม้กับรุกขกรมืออาชีพและ Big Trees ผ่านกิจกรรมสนุกพร้อมอาหารกลางวัน 

กิจกรรม

ต้นโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ต้นโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1. ต้นโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เริ่มกิจกรรม ณ ลานโพธิ์ พูดคุยถึงบทบาทของต้นไม้เชิงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงการอนุรักษ์ต้นโพธิ์และนโยบายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ต้นโพธิ์ ชุมชนท่าวัง

2. ต้นโพธิ์ ชุมชนท่าวัง

แวะเยี่ยมชมต้นไม้เก่าแก่ของชุมชนข้าราชบริพารวังหลวงและวังท่าพระ พร้อมฟังเรื่องการอยู่ร่วมในชุมชนระหว่างคนและคุณปู่ต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงามานานนับศตวรรษ

ต้นกร่างและยางนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ต้นกร่างและยางนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ต้นกร่างและยางนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากนั้นเดินลัดเลาะชุมชนท่าวัง ชุมชนข้าราชบริพารวังหลวงและวังท่าพระ สู่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อชมต้นยางนาและต้นกร่างขนาด 8 คนโอบ อายุร้อยปี

ต้นมะขามและมะฮอกกานี หน้าพระลานและกระทรวงกลาโหม
ต้นมะขามและมะฮอกกานี หน้าพระลานและกระทรวงกลาโหม

4. ต้นมะขามและมะฮอกกานี หน้าพระลานและกระทรวงกลาโหม

มุ่งหน้าสู่หน้าพระลานและกระทรวงกลาโหม เพื่อฟังเรื่องเล่าวิสัยทัศน์การสร้างแหล่งอาหารในเมือง ด้วยการปลูกไม้ผลของรัชกาลที่ 5 และความสำเร็จของกลุ่ม Big Trees ในการฟื้นฟูต้นไม้ประวัติศาสตร์และต้นไม้โบราณทั่วกรุง โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่

 ต้นตะเคียน เลียบคลองรอบกรุง
 ต้นตะเคียน เลียบคลองรอบกรุง

5. ต้นตะเคียน เลียบคลองรอบกรุง

เดินเลียบคลองรอบกรุงสู่สะพานหก เพื่อชมต้นตะเคียนที่ปลูกสมัยรัชกาลที่ 1 ชุดสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ และฟังแนวทางการอนุรักษ์ต้นไม้ด้วยเทคโนโลยียุคปัจจุบัน จากรุกขกรมืออาชีพ

ต้นมะขามและจามจุรียักษ์ สวนสราญรมย์
ต้นมะขามและจามจุรียักษ์ สวนสราญรมย์
ต้นมะขามและจามจุรียักษ์ สวนสราญรมย์

6. ต้นมะขามและจามจุรียักษ์ สวนสราญรมย์

ชื่นชมต้นมะขาม จามจุรียักษ์และธรรมชาติอันงดงามในสวนสราญรมย์ พื้นที่ต้อนรับอาคันตุกะของรัชกาลที่ 6 ผู้นำคอนเซปต์ Public Park เข้ามาสู่สยาม

ต้นไทร, Museum Siam

7. ต้นไทร Museum Siam

ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังหายใจอยู่ใน Museum Siam ตึกสไตล์โคโลเนียลใต้เงาต้นไทรใหญ่ และการวางผังต้นไม้ที่ล้ำสมัยมาตั้งแต่อดีตของกระทรวงพาณิชย์เก่าแห่งนี้

วังจักรพงษ์
วังจักรพงษ์

8. วังจักรพงษ์

ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารสำรับโบราณ ณ วังจักรพงษ์ พร้อมฟังความเป็นมาของวิลล่าที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ตั้งใจสร้างเป็นสวนตากอากาศย่านชานเมือง (ในสมัยนั้น) และการดูแลต้นไม้ใหญ่ในรั้วให้คงอยู่แข็งแรงเป็นโอเอซิสของย่านจนถึงปัจจุบัน

วิทยากร 

  • ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
  • ดร.วิภากร ธรรมวิมล อาจารย์ประจำภาคภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณอรยา สูตะบุตร และคุณสันติ โอภาสปกรณ์กิจ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Big Trees
  • ชนัตฎา ดำเงิน รุกขกร
Walk with The Cloud 27

Island of Heritage Trees

วัน-เวลา

เวลา 9.00 - 14.00 น.

สถานที่

เกาะรัตนโกสินทร์

จำนวนผู้เข้าร่วม

38 คน

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท

วิธีการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
  3. ประกาศผลผู้ผ่านการสมัคร 38 คน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเพจเฟซบุ๊ก The Cloud เราจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและการเตรียมตัวให้ผู้ร่วมเดินทางทราบทางอีเมล
  4. ยืนยันการเข้าร่วมด้วยการชำระค่าสมัคร 1,500 บาท ภายใน วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
  5. ทีมงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากความหลากหลาย ทั้งความสนใจ วัย และอาชีพ การตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
  6. ร่วมทำความรู้จักต้นไม้ในฐานะสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 

ป.ล. ใครอดมาไม่ต้องเสียใจ รอติดตามสรุปกิจกรรมครั้งนี้ได้ในคอลัมน์ Walk with The Cloud บนเว็บไซต์ readthecloud.co หลังกิจกรรมจบนะ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม