Walk with The Cloud กลับมาแล้ว!

ห่างหายกันไปหลายเดือน ได้เวลาพาผู้อ่านไปทำความรู้จักมิติน่าสนุกของเมืองกรุงเทพฯ อีกครั้ง The Cloudและ เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมครั้งที่ 6 (The 6th River Festival) ขอเชิญผู้อ่านลัดเลาะเลียบริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ทำความรู้จัก ‘กุฎีจีน’ ชุมชนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ยุคธนบุรี ผ่านการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในชุมชน ซึ่งเปี่ยมด้วยเรื่องราวพหุวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติและศาสนา

เราจะเริ่มทำความรู้จักสถาปัตยกรรมของอิสลามนิกายชีอะห์ในย่านชุมชนโรงคราม เดินเท้าไปสอดส่องมองหาอิทธิพลศิลปะจีนในวัดและศาลเจ้าริมน้ำ จากนั้นก็เรียนรู้เรื่องสถาปัตย์และอาหารแสนอร่อยของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเชื้อสายโปรตุเกส ในชุมชนซางตาครู้ส และปิดท้ายด้วยสถาปัตยกรรมไทยอย่างเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสที่ล้ำหน้าแปลกใหม่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

งานนี้มีวิทยากรอุ่นหนาฝาคั่งที่พร้อมตอบคำถามเชิงสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต แถมยังมีอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนให้ชิมและอุดหนุน โดยรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรม 

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. ชมเรือนพระยาราชานุประดิษฐ์ (นาค) และชิมอาหารมุสลิมท้องถิ่น

เข้าเรือนไม้สักทองประดับลายขนมปังขิง ของอดีตปลัดทูลฉลองของวังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 5 ชิมลุดตี่และน้ำขิงปรุงอย่างเทศ จากสำรับมุสลิมเก่าแก่ของชุมชน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากชุมชนโรงคราม

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. เยี่ยมมัสยิดบางหลวง

ทำความรู้จักสถาปัตยกรรมของกุฎีขาว มัสยิดหนึ่งเดียวในไทยที่ตกแต่งด้วยศิลปะพุทธสมัยรัชกาลที่ 3

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. เข้าวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เรียนรู้ศิลปะไทยผสมจีนของพระอารามหลวงริมแม่น้ำ ที่นำเข้าวัสดุตกแต่งจากเมืองจีนในสมัยรัชกาลที่ 3

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. ทำความรู้จักศาลเจ้าเกียนอันเกง

ศึกษาการสร้างศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายฮกเกี้ยน ที่มาของชื่อ ‘กุฎีจีน’ ในย่านนี้

 1. รับประทานอาหารกลางวันสไตล์สยาม-โปรตุเกส

ชิมเมนูพิเศษของชุมชนคริสต์เชื้อสายโปรตุเกส ในบ้านเรือนไทยเก่าแก่ของชุมชน

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. ชมวัดซางตาครู้ส ฟังเสียงเพลงจากระฆัง 16 ใบ

ทำความเข้าใจศิลปะในคริสตศาสนสถานนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในฝั่งธนบุรี ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี และฟังเพลงที่บรรเลงจากการดีดเชือกตีระฆังโบสถ์

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. กินขนมฝรั่งกุฎีจีนหน้าเตาร้านหลานป้าเป้า

คว้าขนมฝรั่งกรอบนอกนุ่มในจากเตาถ่านร้อนๆ มาชิมรสหวานหอมที่สืบทอดตำรับโปรตุกีสมาถึงรุ่นที่ 5

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. เยี่ยมเรือนจันทภาพ บ้านไม้ของคหบดีจากจันทบุรี

ศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนไม้สักทองอายุ 127 ปีที่รอดพ้นการวางระเบิดจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และเหตุกบฏแมนฮัตตัน

Walk with The Cloud 26 : กุฎีจีน
 1. ปีนขึ้นพระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส

ปิดท้ายด้วยการเข้าไปชมเสาครู แกนกลางเจดีย์เดียวในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เป็นเจดีย์แบบกลวง

วิทยากร

วทัญญู เทพหัตถี

สถาปนิกนักอนุรักษ์โบราณสถาน

ปิ่นทอง วงษ์สกุล

ประธานชุมชนกุฎีจีน

ธานัท ภุมรัช

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

รอมฎอน ท้วมสากล

อิหม่ามมัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว)

นัธทวัฒน์ กิตติวฌิชพันธุ์ 

รองประธานคณะกรรมการพัฒนา 6 ชุมชนย่านกุฎีจีนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บุณยนิธย์ สิมะเสถียร

ทายาทรุ่นที่ 4 ผู้ดูแลศาลเจ้าเกียนอันเกง

จารุภา จันทนภาพ

เจ้าของเรือนจันทนภาพ

พระปลัดยรรยง ยสวฑฺฒโก

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วัดประยุรวงศาวาส

Walk with The Cloud 26

กุฎีจีน

วัน-เวลา

เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่

ย่านกุฎีจีน

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ปิดรับสมัคร วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
 3. ประกาศผลผู้ผ่านการสมัคร 30 คน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางเพจเฟซบุ๊ก The Cloud เราจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและการเตรียมตัวให้ผู้ร่วมเดินทางทราบทางอีเมล
 4. ยืนยันการเข้าร่วมด้วยการชำระค่าสมัคร 1,500 บาท ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 5. ทีมงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากความหลากหลาย ทั้งความสนใจ วัย และอาชีพ การตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ป.ล. ใครอดมาไม่ต้องเสียใจ รอติดตามสรุปกิจกรรมครั้งนี้ได้ในคอลัมน์ Walk with The Cloud บนเว็บไซต์ readthecloud.co หลังกิจกรรมจบนะ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม