เมื่อนึกถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ คุณนึกถึงอะไร

คำตอบส่วนใหญ่ของชาวไทยและชาวต่างชาติอาจจะเป็นการนวดวัดโพธิ์ ฤาษีดัดตน หรือพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) แต่พระอารามหลวงชั้นเอกข้างพระบรมมหาราชวังนี้มีประวัติไม่ธรรมดา และมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเกินกว่าจะรู้จักแบบผ่านๆ

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์แห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ก่อนจะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่ออิทธิพลความรู้แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาในสยาม มรดกความรู้ภูมิปัญญาไทยสารพัดที่เผยแพร่ผ่านจารึก 1,440 ชิ้น ทำให้ UNESCO ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ให้เป็นมรดกความทรงจำของโลก

แต่นอกจากจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร อาคารสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง แผนผังวัด ตุ๊กตาจีน ไปจนถึงหินแกรนิตปูพื้นก็มีสรรพศาสตร์สอดแทรกอยู่ แถมปัจจุบันวัดพระเชตุพนฯ ยังมีโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำหรับเด็กๆ และมีหลักสูตรเรียนนักธรรมและภาษาบาลีของพระสงฆ์ด้วย

วัดโพธิ์

ในวาระสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม The Cloud จึงขอชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย ด้วยการเข้าศึกษาสรรพศาสตร์สรรพศิลป์ในภาคค่ำ

วัดโพธิ์

เราจะเปิดห้องเรียนที่ตำหนักวาสุกรี ตำหนักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นอกจากเราจะได้เข้าไปกราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ยังจะได้ชมห้องทรงพระอักษร ห้องพระบรรทมของมหากวีเอก รวมทั้งโบราณวัตถุล้ำค่าอีกมากมาย ซึ่งตามปกติไม่เปิดให้เข้าชม

วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์

จากนั้นจะไปชมโรงเรียนบาฬี พระรัชชมงคลนี (ศาลาเหลือง) ศาลาแดง ที่ประดับภาพจิตรกรรมปูนเปียกฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม และโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญานรรัตน์ กลุ่มอาคารเรียนเก่าแก่ของสงฆ์ในเขตสังฆาวาสที่สร้างเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ซึ่งไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมอีกเช่นกัน

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ วัดโพธิ์

จากนั้นเราจะข้ามถนนไปฝั่งพุทธาวาส คว้าไฟฉายมาส่องจารึกวัดโพธิ์ทั้ง 8 หมวด เช่น ศาสนา ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม และการแพทย์ เรียนประวัติศาสตร์และศิลปะจากพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เข้าไปศึกษาพุทธศาสตร์และสารพัดเรื่องราวในพระอุโบสถและพระวิหาร และเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆ จากฤาษีดัดตน ตุ๊กตาอับเฉา และส่วนประกอบที่ทำให้มหาวิทยาลัยเปิดแห่งนี้อุดมด้วยคุณค่าความรู้และความงามตลอดมา

วิทยากร

พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วิทยากรฝั่งสังฆาวาส

พระอาจารย์มหาวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน วิทยากรฝั่งพุทธาวาส

ป.ล. ใครอดมาไม่ต้องเสียใจ รอติดตามสรุปกิจกรรมครั้งนี้ได้ในคอลัมน์ Walk with The Cloud บนเว็บไซต์ readthecloud.co หลังกิจกรรมจบนะ

Walk with The Cloud 12

Night at the Temple

วัน-เวลา

เวลา 18.30 - 22.00 น.

สถานที่

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

จำนวนผู้เข้าร่วม

40 คน

ค่าใช้จ่าย

500 บาท

วิธีการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่
  2. ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
  3. ประกาศผลผู้ผ่านการสมัคร 40 คน วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางเพจเฟซบุ๊ก The Cloud เราจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน และการเตรียมตัวให้ผู้ร่วมเดินทางทราบทางอีเมล
  4. ยืนยันการเข้าร่วม ด้วยการชำระค่าสมัคร 500 บาท ภายในเวลา 12.00 น. ของ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
  5. ทีมงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากความหลากหลาย ทั้งความสนใจ วัย และอาชีพ การตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
  6. ร่วมเดินเรียนรู้สรรพศาสตร์ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลา 18.30 น. วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (อย่าลืมเอาไฟฉายมาด้วยล่ะ)