พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมอารยประเทศตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ท่ามกลางการการแข่งขันเข้าสู่โลกยุคสมัยใหม่ของประเทศต่างๆ และความผันผวนของยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ที่สนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาและวรรณกรรมอย่างยิ่งยวด

Walk with The Cloud ครั้งนี้จะพาผู้ร่วมทริปไปสำรวจแนวพระราชดำริในการสร้างคนของรัชกาลที่ 6 ที่ ‘หอวชิราวุธานุสรณ์‘ อาคารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรัชกาลที่ 6 ไว้ทั้งหมด ความพิเศษคือเราจะเดินชมแบบ Curatorial Walk คือไม่เพียงชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ แต่ภัณฑารักษ์ผู้ออกแบบนิทรรศการต่างๆ จะเป็นผู้นำชมและให้ข้อมูลเบื้องหลังการค้นคว้าและออกแบบเพื่อสร้างนิทรรศการที่สมบูรณ์

หลังจากนั้นเราจะเข้าวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนที่รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนา เพื่อเข้าไปเรียนรู้การศึกษาและสถาปัตยกรรมของอดีตโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โดยผู้บังคับการ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จะร่วมเป็นวิทยากรเล่าประวัติโรงเรียนเรียนประจำเก่าแก่อายุ 109 ปี

Walk With The Cloud 24 : The Philosopher King
Walk With The Cloud 24 : The Philosopher King
Walk With The Cloud 24 : The Philosopher King

กิจกรรม 

1. ชมพระบรมราชะประทรรศนีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พบกันที่หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ชมนิทรรศการถาวรพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แบ่งตามพระราชกรณียกิจสำคัญ พร้อมฟังเบื้องหลังการจัดแสดงของภัณฑารักษ์ผู้ออกแบบที่นี่

พระบรมราชะประทรรศนีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. ชมนิทรรศการสถานธีรนิทรรศน์ และนิทรรศการ 100 ปี ดุสิตธานี

เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ชมดุสิตธานี เมืองจำลองในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งปิดซ่อมไปนานกว่า 6 ปี และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองจิ๋วอายุ 100 ปีแห่งนี้

นิทรรศการวชิรนพรัตน์ และ 100 ปีดุสิตธานี
นิทรรศการวชิรนพรัตน์ และ 100 ปีดุสิตธานี

3. เยี่ยมห้องสมุดรามจิตติ

ทำความเข้าใจแนวพระราชดำริจากห้องจำลองห้องสมุดของรัชกาลที่ 6 ที่มีตู้หนังสือส่วนพระองค์

เยี่ยมห้องสมุดรามจิตติ

4. รับประทานอาหารกลางวันตำรับวังรื่นฤดี

รับประทานสำรับคาวหวานโบราณ ฝีมือห้องเครื่องวังรื่นฤดี อดีตที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

5. ชมอาคารนวมภูมินทร์ อาคารในวชิราวุธวิทยาลัยที่ออกแบบโดย A49

เดินทางไปวชิราวุธวิทยาลัย ชมอาคารอเนกประสงค์ทรงไทยประยุกต์ โดย นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสถาปนิก 49 ศิษย์เก่าของโรงเรียนและผู้ออกแบบอาคารนี้เป็นผู้นำชมด้วยตัวเอง

อาคารนวมภูมินทร์ อาคารในวชิราวุธวิทยาลัยที่ออกแบบโดย A49

6. ชมสถาปัตยกรรมยุคต้นรัชกาลที่ 6 ที่สมบูรณ์ที่สุด

เยี่ยมอาคารต่างๆ ในโรงเรียน เช่น หอสวด อาคารวชิรมงกุฎ และอาคารที่พักของนักเรียนซึ่งแบ่งเป็นคณะต่างๆ โดยนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจะเล่าประวัติความเป็นมา และชีวิตความเป็นอยู่ในโรงเรียนให้ฟัง

สถาปัตยกรรมยุคต้นรัชกาลที่ 6 ที่สมบูรณ์ที่สุด

7. เรียนรู้การออกแบบการศึกษาแบบ Character Education

ทำความรู้จักการเรียนการสอนของวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งรับอิทธิพลมาจาก Eton College และพัฒนาจนเป็นโรงเรียนชั้นนำของเมืองไทย

เรียนรู้การออกแบบการศึกษาแบบ Character Education

วิทยากร (ตามลำดับการปรากฏตัว) 

 • เชื้อพร รังค วร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑารักษ์ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรวัฒนธรรม
  สุจิรา ศิริไปล์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ปฏิวัติ สุขประกอบ นักวิชาการเผยแพร่ คณะทำงานพระบรมราชะประทรรศนีย์
  นิธินาฏ ปุโรทกานนท์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ฝ่ายข้อมูลเผยแพร่
 • กิตติธร เกษมกิจวัฒนา ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ และฝ่ายศิลปกรรม
 • นักรบ มูลมานัส ศิลปินคอลลาจ และคอลัมนิสต์ The Cloud
 • ผศ.สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
 • นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสถาปนิก 49
 • ธีรชาติ วีรยุทธานนท์ สถาปนิกประจำสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
 • กลุ่มนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ป.ล. ใครอดมาไม่ต้องเสียใจ รอติดตามสรุปกิจกรรมครั้งนี้ได้ในคอลัมน์ Walk with The Cloud บนเว็บไซต์ readthecloud.co หลังกิจกรรมจบนะ

Walk with The Cloud 24

The Philosopher King

วัน-เวลา

เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่

หอวชิราวุธานุสรณ์ และวชิราวุธวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าร่วม

40 คน

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
 3. ประกาศผลผู้ผ่านการสมัคร 40 คน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางเพจเฟซบุ๊ก The Cloud เราจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและการเตรียมตัวให้ผู้ร่วมเดินทางทราบทางอีเมล
 4. ยืนยันการเข้าร่วมด้วยการชำระค่าสมัคร 1,500 บาท ภายในเวลา 12.00 น. ของ วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
 5. ทีมงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากความหลากหลาย ทั้งความสนใจ วัย และอาชีพ การตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม