ที่ผ่านมา เราเปิดห้องเรียน The Cloud School : Rinen มาแล้ว 5 รุ่น โดยมีผู้ประกอบการเดินทางมาเรียนจากทั่วประเทศ เพราะตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ดี เติบโตและยั่งยืนคู่สังคมไทย 

และด้วยงานสัมมนาและเทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก The Cloud Local Economic Forum 2022 ที่กำลังจะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรก ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2565 นี้ เราชวน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันในนามปากกา เกตุวดี Marumura เจ้าของคอลัมน์ Makoto Marketing ใน The Cloud รวมถึงผู้เขียนหนังสือเรื่อง ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น มาเปิด ‘The Cloud School : Rinen ขอนแก่น’ หลักสูตรบริหารธุรกิจท้องถิ่นม่วนคักเพื่อเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะ

เน้นเรื่องการเข้าใจแก่นแท้ รักษา และต่อยอดอัตลักษณ์ธุรกิจของตนเองสู่สากล เห็นวิธีปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย จนถึงการสืบทอดกิจการได้จากรุ่นสู่รุ่น โดยมีหลักสูตรต้นแบบคือการทําธุรกิจท้องถิ่นแบบญี่ปุ่นขององค์กรที่มีอายุเกิน 100 ปี เพราะเราอยากให้คุณค่ากับธุรกิจสร้างสรรค์ มุ่งมั่น และตั้งใจส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้คน รวมถึงสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังของท้องถิ่นทั่วภูมิภาค

The Cloud School : Rinen ขอนแก่น

โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

ริเน็น (Rinen) คือปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ทำให้องค์กรค่อย ๆ เติบโตอย่างยั่งยืนและงดงาม จนทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทอายุเกิน 100 ปีมากที่สุดในโลก

แทนที่จะตั้งเป้าหมายเป็นกำไรหรือมองยอดขายเป็นหลัก บริษัทที่มีริเน็นจะตั้งคำถามว่า ‘เราอยากให้ใครมีความสุข’ หรือ ‘เราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร’ ผ่านสินค้าและบริการของเขา

ยิ่งทำ ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ และทุ่มเทแรงกายแรงใจมากขึ้นไปอีก

ห้องเรียน Rinen ของ The Cloud School ไม่ได้จำกัดว่าผู้เรียนต้องผู้ประกอบการ หรือมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน คุณอาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทำธุรกิจดี ๆ และสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มากกว่าหาทางลัดไปสู่ความร่ำรวยก็ได้ 

เราหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการท้องถิ่นไทย ที่ผลิตสินค้าและบริการดี ๆ และหวังว่าจะเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ให้ผู้ประกอบการที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน ได้มารวมตัว ทำความรู้จัก และเติมใจให้กัน

เรียนแล้วจะได้อะไร

 • อัตราการอยู่รอดของบริษัทที่อายุเกิน 30 ปีมีเพียง 1 ใน 5,000 แทบไม่ต้องพูดถึงความยากที่บริษัทหนึ่งจะอยู่มาได้เป็นร้อยปี เราจะเรียนรู้วิธีบริหารงานของประเทศที่มีบริษัทอายุ 100 ปีมากที่สุดในโลก
 • เรียนรู้หลักการทำงานและหลักการบริหารธุรกิจที่จะทำให้ทั้งคนทำและลูกค้ามีความสุข
 • เข้าใจตัวเองและธุรกิจของตัวเองดีขึ้น ว่าเราคือใคร และเราจะไปไหนกันแน่
 • ถ้าบริษัทของคุณอันตรธานหายไปในวันนี้ พรุ่งนี้โลกจะเหมือนเดิมหรือไม่ จะมีลูกค้าหรือซัพพลายเออร์คนไหนเสียใจว่าสูญเสียคู่ค้าดี ๆ ไปหรือเปล่า
 • ค้นพบคุณค่าของงานที่ตนเองทำ หรือตกหลุมรักงานอีกครั้ง
 • ได้พลังในการทำงาน
 • ถึงไม่ใช่ผู้ประกอบการ ก็ยังฟังเอาแรงบันดาลใจไปใช้กับงานของตัวเองได้

เรียนอะไร

 • บริษัทญี่ปุ่นทำอย่างไรให้อยู่ได้เป็นร้อยปี
 • การสร้างองค์กรที่พนักงานและลูกค้ามีความสุข
 • การตัดสินใจทางกลยุทธ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียน

บรรยาย เวิร์กชอป มีการบ้าน และแลกเปลี่ยนความเห็นจากกรณีศึกษา

ระยะเวลาการเรียน

1 ครั้ง 4 ชั่วโมง 

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านธุรกิจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำธุรกิจ
 • สนใจการทำธุรกิจดี ๆ ที่สร้างความสุขให้คนรอบข้าง มากกว่าหาทางลัดไปสู่ความร่ำรวย *ถ้าเคยอ่านหนังสือเรื่อง ริเน็นฯ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 🙂

มาตรการการป้องกันโควิด-19 

 1. ก่อนเริ่มเรียน ขอความร่วมมือผู้เข้าเรียนทุกท่านตรวจ ATK เพื่อแสดงผลต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 1 – 2 ชม.
 2. ทางทีมงานจะตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าเรียนก่อนเข้าร่วมคลาส
 3. ผู้เข้าเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเรียน
The Cloud School

Rinen ขอนแก่น โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

วัน-เวลา

เวลา 14.00 - 17.30 น.

สถานที่

ห้อง Meeting Room 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าร่วม

40 คน

ค่าใช้จ่าย

1,000 บาท

วิธีการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 2. ทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งผลการสมัครให้ทุกท่านทราบ โดยผู้สมัคร 40 ท่านแรกจะได้รับรายละเอียดเรื่องการชำระเงินและการเตรียมตัวทางอีเมลเช่นกัน
 3. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ผู้ที่ชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาเรียนได้

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม