The Cloud พยายามเล่าเรื่องผ่านวิธีการต่างๆ ที่มากไปกว่าการใช้ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

The Cloud School เป็นอีกหนึ่งความพยายาม ที่เราอยากเล่าเรื่องผ่าน ‘ชั้นเรียน’

คนที่ติดตาม The Cloud เป็นประจำคงพอจะทราบว่า The Cloud มีเนื้อหาที่พูดถึงธุรกิจอยู่หลายคอลัมน์ ทุกคอลัมน์ล้วนแล้วแต่นำเสนอเรื่องราวของธุรกิจดีๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยความรัก ความมุ่งมั่น ความสร้างสรรค์ และการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

เราสนใจและให้ค่ากับธุรกิจประเภทนั้น

และเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการแบบนี้เพิ่มขึ้น

The Cloud จึงชวน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามปากกา เกตุวดี Marumura เจ้าของคอลัมน์ Makoto Marketing ใน The Cloud รวมถึงผู้เขียนหนังสือเรื่อง ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น มาเปิดหลักสูตรแรก

The Cloud School 01 : Rinen

โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

ริเน็นคือปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ทำให้องค์กรค่อยๆ เติบโตอย่างยั่งยืนและงดงาม จนทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทอายุเกิน 100 ปีมากที่สุดในโลก

เราหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการดีๆ ในประเทศไทย

และหวังว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆ ให้ผู้ประกอบการที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน ได้มารวมตัว ทำความรู้จัก และเติมใจให้กัน

เรียนแล้วจะได้อะไร

 • อัตราการอยู่รอดของบริษัทที่อายุเกิน 30 ปีมีเพียง 1 ใน 5,000 แทบไม่ต้องพูดถึงความยากที่บริษัทหนึ่งจะอยู่มาได้เป็นร้อยปี เราจะเรียนรู้วิธีบริหารงานของประเทศที่มีบริษัทอายุ 100 ปีมากที่สุดในโลก
 • เรียนรู้หลักการทำงานและหลักการบริหารธุรกิจที่จะทำให้ทั้งคนทำและลูกค้ามีความสุข
 • เข้าใจตัวเองและธุรกิจของตัวเองดีขึ้น ว่าเราคือใคร และเราจะไปไหนกันแน่
 • ค้นพบคุณค่าของงานที่ตนเองทำ หรือตกหลุมรักงานอีกครั้ง
 • ได้พลังในการทำงาน
 • ถึงไม่ใช่ผู้ประกอบการ ก็ยังฟังเอาแรงบันดาลใจไปใช้กับงานของตัวเองได้

เรียนอะไร

Intro to Rinen

 • ปรัชญาการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่น
 • จากปรัชญาชีวิต สู่ปรัชญาธุรกิจ
 • ตัวอย่างธุรกิจที่มีหัวใจ

Why Rinen?

 • ความสำคัญของ ‘ริเน็น’ …เสาหลักค้ำองค์กร

How to develop Rinen

 • เคล็ดลับการสร้างริเน็น
 • ฝึกเขียนริเน็นของตนเอง

How to implement

 • การปลูกฝังริเน็นให้อยู่ในองค์กร / งานที่ทำ

รูปแบบการเรียน

บรรยาย เวิร์กช็อป และแลกเปลี่ยนความเห็นจากกรณีศึกษา

ระยะเวลาการเรียน

4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 • วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น.
 • วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น.
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น.
 • วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านธุรกิจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำธุรกิจ
 • สนใจการทำธุรกิจดีๆ ที่สร้างความสุขให้คนรอบข้าง มากกว่าหาทางลัดไปสู่ความร่ำรวย
 • ถ้าเคยอ่านหนังสือเรื่อง ริเน็นฯ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ : )
The Cloud School 01

Rinen

วัน-เวลา

เวลา 18.00 – 21.00 น.

สถานที่

Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center

จำนวนผู้เข้าร่วม

40 คน

ค่าใช้จ่าย

12,000 บาท

วิธีการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
 2. ถ้ามีผู้สมัครเกิน 40 คน ทางทีมงานจะคัดเลือกจากความสนใจและความหลากหลายของผู้สมัคร
 3. ทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งผลการสมัครให้ทุกท่านทราบภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรายละเอียดเรื่องการชำระเงินและการเตรียมตัวทางอีเมลเช่นกัน
 4. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ผู้ที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่สามารถมาเรียนได้
 5. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 6. ท่านใดประสงค์ให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับกำภาษี ในนามบริษัท รบกวนขอข้อมูล ชื่อบริษัท ที่อยู่ สาขา และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กลับมาที่อีเมล [email protected]