20 กุมภาพันธ์ 2564
358

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสอนกุหลาบ หลักสูตรพิเศษของ The Cloud School ที่คนทุกเพศทุกวัยเรียนได้ ขอเพียงสนใจราชินีแห่งดอกไม้ 

แม้สวยทั้งรูป จูบก็หอม แต่ไม้งามหนามคมนี้ปลูกยาก เธอต้องการทั้งแสงแดด ผืนดินดี อากาศเย็น รวมถึงการปกป้องจากโรคและแมลง เมื่อปรนนิบัติได้ถูกใจถึงบานสะพรั่ง การปลูกกุหลาบในเมืองไทยจึงนิยมใช้สารเคมีจำนวนมากเข้าช่วย แต่มีสวนแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่คิดค้นปลูกกุหลาบอินทรีย์แบบบูรณาการ จนได้ผลผลิตงดงาม และได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

สวนนั้นคือ สวนสามพราน ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล กระบวนการเกษตรออร์แกนิกตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ครบถ้วนตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และการขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ตลาดสุขใจ ต่อยอดไปถึงแบรนด์ Patom กับ คาเฟ่ Patom Organic Living ในภายหลัง 

 

ตอนนี้มีผู้สนใจปลูกกุหลาบมีมากมาย แต่กุหลาบไม่ได้ผลิบานให้ทุกคน หากอยากเข้าใจชีวิตของราชินีแห่งดอกไม้ และวิธีการต่อยอดแปรรูปกุหลาบ ไปจนถึงกระบวนการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เชิญจูงเพื่อนฝูงคนรักใคร่มาสมัครเรียนโรงเรียนสอนกุหลาบ ร่ำเรียนวิชาในสวนเขียว นอนพักในสวนสามพราน ที่พักสไตล์คลาสสิกร่มรื่น กินอาหารทุกมื้อจากวัตถุดิบออร์แกนิกในสวน แถมตกค่ำยามพระจันทร์ลอยเด่น พี่นภ พรชำนิ แขกพิเศษของสวนสามพรานจะมาเล่นดนตรีให้ฟังด้วย

รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

หัวข้อที่ 1 : สาธิตเกษตร

เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จด้านเกษตรอินทรีย์ของสวนสามพราน ผ่านการทำกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ประกอบไปด้วย เรื่องดิน การทำปุ๋ยหมัก ชีวภัณฑ์ การเพาะต้นกล้า และการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจด้านเกษตรกรรม อันเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

หัวข้อที่ 2 : สวนกุหลาบ

เรียนรู้การปลูกกุหลาบมอญและการตัดดอก โดยการตื่นเช้ามืด ถือกรรไกร หิ้วตะกร้า ไปตัดกุหลาบในช่วงเวลาที่หอมสุดในรอบวัน 

หัวข้อที่ 3 : ราชินีดอกไม้

เรียนรู้วิธีการแปรรูปกุหลาบ ทั้งการทำสครับกุหลาบ การอบกุหลาบแห้ง และการสกัดกุหลาบ พลางจิบเครื่องดื่มเมนูกุหลาบหอมฟุ้ง

รูปแบบการเรียน

เยี่ยมชมฟาร์ม ฟังบรรยาย ทดลองทำ กินดื่มอาหารอินทรีย์ และลงมือแปรรูปกุหลาบ โดยผูุ้เข้าร่วมจะได้รับต้นกุหลาบมอญเป็นที่ระลึกกลับไปปลูกคนละ 1 ต้น

ระยะเวลาการเรียน

2 วัน 1 คืน

วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ Patom Organic Farm สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ : มีรถตู้บริการรับ-ส่ง ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT หลักสองและสวนสามพราน

คุณสมบัติผู้เรียน

  • ต้องว่างในวันเวลาดังกล่าว
  • สนใจการปลูกกุหลาบ การแปรรูปกุหลาบ และเกษตรอินทรีย์

ค่าสมัคร

  • สมัครคนเดียว (พักคนเดียวในห้องเดี่ยว) คนละ 5,500 บาท
  • สมัครเป็นคู่ (พักด้วยกันในห้องเตียงเดี่ยวและเตียงคู่) คู่ละ 9,900 บาท
  • กรณีที่มีเด็กติดตามมาด้วย หากอายุไม่เกิน 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อายุระหว่าง 4 – 12 ปี มีค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาท อายุเกิน 12 ปี คิดราคาปกติ
  • หากต้องการเดินทางด้วยรถตู้ มีค่าใช้จ่ายไปกลับคนละ 250 บาท
The Cloud School

โรงเรียนสอนกุหลาบ

วัน-เวลา

สถานที่

Patom Organic Farm

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

ค่าใช้จ่าย

9,900 บาท

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม