ชีวิตคือการเรียนรู้

และโลกก็คือห้องเรียนของเรา

The Cloud และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จึงร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษ 5 ครั้ง เพื่อชวนทุกคนวางสายตาจากหน้าจอ แล้วเปิดประตูออกจากบ้าน มาใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ มากมาย ในสวนเบญจกิติ สวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองที่เต็มไปด้วยแนวคิดแปลกใหม่ ระบบนิเวศที่แตกต่างไปจากสวนสาธารณะที่เราคุ้นเคย และการออกแบบที่สวยแบบมีพลังจนดึงดูดให้ผู้คนมากมายแวะเวียนมาเที่ยวชมทุกวัน

กิจกรรมแรกคือ Earth Appreciation 05 : Learning in The Park จัดในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. ที่สวนเบญจกิติ

เราจะเดินชมสวนพร้อมผู้ออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศแบบเว้นระยะห่าง และผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องส่งผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน โดยจะเรียนรู้ 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1. บทบาทของสวนสาธารณะ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของเมือง

วิทยากร : โตมร ศุขปรีชา Chief Creative Director สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เนื้อหา : ภาพรวมของสวนสาธารณะในเมืองจากอดีตสู่อนาคต กรณีศึกษาสวนสาธารณะที่น่าสนใจในต่างประเทศ และเราจะใช้สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร

2. การออกแบบสวนเบญจกิติ

วิทยากร : ชัชนิล ซัง ภูมิสถาปนิก สถาบันอาศรมศิลป์

เนื้อหา : แนวคิดในการออกแบบสวนเบญจกิติ ตั้งแต่โจทย์แรกที่ได้รับ การตีโจทย์ ข้อจำกัดต่าง ๆ การเลือกใช้แนวคิดพื้นที่ชุ่มน้ำ การสร้างให้เกิดขึ้นจริง โดยตอบโจทย์ทั้งเชิงระบบนิเวศและความงาม รวมถึงการออกแบบระบบที่ใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสียจากคลองไผ่สิงโตจนใสสะอาดแล้วนำมาใช้ในสวน

3. ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

วิทยากร : ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ นักวิชาการด้านระบบนิเวศน้ำจืด

เนื้อหา : ลักษณะและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีต่อเมือง คุณค่าในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ Rewilding หรือฟื้นคืนธรรมชาติกลับสู่เมือง

สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมนี้ เรามีบันทึกให้อ่านย้อนหลังได้ใน The Cloud และยังมีอีก 4 กิจกรรมรออยู่ โปรดติดตาม!

Earth Appreciation 05

Learning in The Park

วัน-เวลา

เวลา 16.30 - 18.30 น.

สถานที่

สวนเบญจกิติ

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2. ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
3. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม 30 คน วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  และรายละเอียดการเตรียมตัวให้ผู้ร่วมเดินทางทราบทางอีเมล
4. ผู้เข้าร่วมต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการตอบอีเมล ภายในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเราจะติดต่อผู้สมัครท่านอื่นแทน
5. ทีมงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากความหลากหลาย ทั้งความสนใจ วัย และอาชีพ การตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม