ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเห็นความสำคัญของ ESG (Environmental, Social และ Governance) ที่มีต่อผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นการสื่อสารจากภาครัฐ เห็นการขยับตัวของภาคธุรกิจตั้งแต่ก้าวเล็ก ๆ ไปจนถึงการปรับตัวครั้งใหญ่ 

เมื่อความยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด 

และแม้แต่ธุรกิจครอบครัวอายุหลักร้อยปีก็ต้องเปลี่ยนแปลง 

ธุรกิจครอบครัวเป็นรูปแบบธุรกิจที่ละเอียดอ่อน มีลักษณะเฉพาะตัวและปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากในตำราวิชาบริหาร จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ทันโลก เกื้อกูลผู้ที่เกี่ยวข้อง และตอบโจทย์ครอบครัวที่สุด

งาน ‘ทายาทรุ่นสอง’ ปีนี้มาพร้อมคำตอบในหัวข้อ ‘ESG’ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงการดำเนินงานที่ส่งผลต่อสังคม ผู้คนโดยรอบ ตลอดจนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจนั้น ๆ 

สัมมนาครั้งนี้จึงไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจ แต่จะมอบแนวคิด เครื่องมือ เครือข่าย ผ่านบทเรียนและกิจกรรมเวิร์กชอปที่ไม่เคยมีมาก่อน ออกแบบด้วยความเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจครอบครัวไทย ที่ไม่อาจปรับตัวได้ทันท่วงทีเหมือนธุรกิจอายุน้อย ให้ทายาททุกคนกลับไปลงมือทำเรื่องความยั่งยืนของธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง

ทายาทรุ่นสอง : ESG จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง

Lecture รับความรู้และประสบการณ์จาก 4 วิทยากร ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านความยั่งยืน ไปจนถึงทายาทธุรกิจที่มุ่งมั่นทำเรื่องนี้จนประสบความสำเร็จ

Workshop กิจกรรมใหม่ คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ให้เข้าใจธุรกิจ เข้าใจสังคม เพื่อวางแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาด้านความยั่งยืนในองค์กรต่อไป 

Meet พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและทายาทธุรกิจคิดดีจากหลายอุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ปุ่ม ‘สมัครเข้าร่วมกิจกรรม’

นอกจากทายาทธุรกิจครอบครัวแล้ว เราอยากชวนผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่อยากพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิดที่ดีมาพบกันในงานนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และวันหนึ่งธุรกิจของคุณจะได้ส่งผ่านสู่รุ่นถัดไปอย่างยั่งยืนเช่นกัน

Lecture

10.30 – 14.35 น.

Knowledge

Lecture 01 : Sustainable Trends และ ESG Integration

วิทยากร : คุณอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)

เวลา : 11.00 – 12.15 น.

รายละเอียด : ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และปัจจัยที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว ไม่ได้เปลี่ยนแค่ Mindset แต่ต้องปฏิบัติได้จริง พร้อมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนและ ESG เพื่อรักษาและส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น บรรยายโดย คุณอนันตชัย ยูรประถม ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน

Lecture 02 : Business Impact of ESG

วิทยากร : คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระและผู้ก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จำกัด

เวลา : 12.15 – 13.00 น.

รายละเอียด : เรียนรู้ประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการนำแนวคิด ESG มาใช้ในการดำเนินงาน พร้อมฟังตัวอย่างการพลิกความเสี่ยงด้าน ESG ให้เป็นโอกาสของกิจการขนาดเล็ก โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล ผู้ปลุกปั้นธุรกิจยั่งยืนในไทยมาแล้วมากมาย

Case Study

Case 01 : Patom Organic Living

วิทยากร : คุณอนัฆ นวราช ทายาทรุ่นสาม สวนสามพราน

เวลา : 13.45 – 14.10 น.

รายละเอียด : Patom Organic Living คือธุรกิจโดยทายาทรุ่นสามของสวนสามพราน ที่ตั้งใจจะสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยร่วมงานกับสามพรานโมเดล เริ่มจากชักชวนเกษตรกรในท้องที่มาทำการเกษตรอินทรีย์ 100% ก่อนจะต่อยอดการใช้ผลผลิต นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่สร้างงานให้ผู้ผลิตและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Case 02 : Practika

วิทยากร : คุณพิมภัทรา ทันด่วน ทายาทรุ่นสอง Practika

เวลา : 14.10 – 14.35 น.

รายละเอียด : การปรับตัวของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ OEM ที่นำแนวคิด ESG มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ อย่างการจัดการขยะอาหารของพนักงานในโรงงาน ไปจนถึงการปรับตัวด้านวัสดุและกระบวนการผลิต เพื่อตอบรับกับนโยบายความยั่งยืนของแบรนด์ต่างประเทศ ให้ธุรกิจไทยยังยืนได้อย่างแข็งแรงในตลาดโลก

Workshop

เวลา : 15.10 – 18.00 น.

กิจกรรมใหม่ที่เราออกแบบมาด้วยความเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ที่สำคัญ นำกลับไปใช้กับธุรกิจของตัวเองได้จริง

เวิร์กชอปแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ตามระดับความสนใจและแนวทางการปฏิบัติด้านความยั่งยืนของแต่ละธุรกิจ คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของจัดกิจกรรมผ่านแบบสอบถามตอนสมัครเข้าร่วมงาน (1 คน เข้าร่วมได้ 1 ห้อง)

Workshop ห้องที่ 1 : Business Values and Impacts

วิทยากร : คุณอนันตชัย ยูรประถม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)

รายละเอียด : ห้องกิจกรรมนี้เหมาะกับธุรกิจครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้น ทายาทธุรกิจจะได้คิดวิเคราะห์เพื่อหาคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว เข้าใจผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อโลกและสังคม (Inside-Out) ผ่านเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยเริ่มง่าย ๆ ที่ตัวเอง

Workshop ห้องที่ 2 : Idea Generation for Sustainable Development

วิทยากร : คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers

รายละเอียด : ในห้องกิจกรรมนี้ วิทยากรจะชวนถกประเด็นความยั่งยืนที่ทั่วโลกกำลังต้องการ (SDGs 17 ข้อ) เพื่อนำกลับมาพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมของธุรกิจ เหมาะสำหรับธุรกิจครอบครัวที่กำลังมองหาปัญหาเพื่อแก้ไข ให้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์สังคมได้จริง 

Workshop ห้องที่ 3 : Assessment & Report

วิทยากร : คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระและผู้ก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จำกัด

รายละเอียด : นอกจากจะทำให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลด้านความยั่งยืนแล้ว ห้องกิจกรรมนี้จะมอบเครื่องมือวัดผลและแนวทางในการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งต่อครอบครัว พนักงาน ผู้บริโภค ตลอดจนนักลงทุนต่าง ๆ

Meet

18.00 – 20.00 น.

เพราะเป็นรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร ทุก ๆ ปีหลังจบงานสัมมนา The Cloud จึงได้เห็นทายาทธุรกิจไทยจากทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างออกรสผ่านมื้ออาหารเย็น หลายคนพูดคุยกันจนดึกดื่นเพราะได้เจอเพื่อนหัวอกเดียวกัน บางคนไม่เพียงได้เพื่อนใหม่ แต่ได้พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรมที่จะช่วยต่อยอดพัฒนาและธุรกิจครอบครัวต่อไป

*ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ในราคา 4,000 บาท พิเศษสำหรับบัตร Early Bird ราคา 3,200 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม 2565

ทายาทรุ่นสอง

ทายาทรุ่นสอง : ESG

วัน-เวลา

เวลา 10.00 - 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ค่าใช้จ่าย

4,000 บาท

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม