ปิดรับสมัคร

คอลัมน์ ‘ทายาทรุ่นสอง’ อยู่คู่ The Cloud มาตั้งแต่เปิดเว็บไซต์เมื่อ 4 ปีก่อน เราตั้งใจส่งเสริมธุรกิจครอบครัวที่ดีให้ส่งคุณค่าต่อจากรุ่นสู่รุ่น ก่อนจะต่อยอดเป็นงานเสวนาให้ผู้ประกอบการมาแลกเปลี่ยนแนวคิด เครื่องมือ และประสบการณ์ ในการสานต่อธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

งานเสวนา 2 ปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากทั้งทายาทและผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ทำให้เราเห็นพลังของคนทำธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากรักษาคุณค่าของธุรกิจดั้งเดิม พร้อมหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้เติบโตและอยู่ในโลกปัจจุบันให้ได้

สำหรับงานทายาทรุ่นสองในปีนี้ เราทำด้วยแนวคิด Future Possibilities หมายถึงความเป็นไปได้ในอนาคต เพราะการได้พูดคุยกับทายาทธุรกิจมากมาย ทำให้พบว่า 2 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายครั้งใหญ่ของธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะตัวต่างจากธุรกิจอื่นๆ

เราจึงตั้งใจจัดงานเสวนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวคิด เครื่องมือ และความเป็นไปได้ ของการทำธุรกิจครอบครัวในบริบทใหม่ของโลก

ทายาทรุ่นสอง : Future Possibilities จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 18.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

Lecture รับความรู้และประสบการณ์ที่ทำให้เห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจครอบครัวในอนาคตจาก 5 วิทยากร

Meet พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและทายาทธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ปุ่ม ‘สมัครเข้าร่วมกิจกรรม’ ด้านขวา

งานนี้ไม่จำกัดแค่ทายาทธุรกิจครอบครัวเท่านั้น เราอยากชวนผู้ประกอบการที่อยากแก้ปัญหาให้ธุรกิจที่ดีของประเทศไทย ได้ส่งผ่านสู่รุ่นถัดไปอย่างยั่งยืน 

Lecture

13.00 – 16.30 น.

Lecture 01 : ธุรกิจครอบครัวไทยในบริบทโลกใหม่

วิทยากร : ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ศาตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ University of California San Diego

เวลา : 13.35 – 14.10 น.

รายละเอียด : วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของลักษณะธุรกิจครอบครัวไทย ทางเลือกในการดำเนินธุรกิจต่อ และข้อควรระวังในการตัดสินใจเมื่อเจอทางแยกในธุรกิจ เพื่อเตรียมรับความเป็นไปได้ในอนาคต 

Lecture 02 : Disrupt ธุรกิจเพื่อลูกค้าในวันหน้า

วิทยากร : คุณนัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ ทายาทรุ่นที่ 3 โคคาสุกี้

เวลา : 14.10 – 14.45 น.

รายละเอียด : การปรับตัวของทายาทผู้ตัดสินใจปิดสาขาใหญ่ ปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า เพื่อพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ละทิ้งคุณค่าเดิมที่มีอยู่ กับภารกิจที่จะบริหารโคคาสุกี้ให้อยู่ถึง 500 ปี

Lecture 03 : ข้อตกลงว่าจ้างกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

วิทยากร : คุณประทินรัตน์ วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการและธุรกิจครอบครัว

เวลา : 14.45 – 15.20 น.

รายละเอียด : เข้าใจบริบทข้อตกลงการจ้างงานที่ตอบรับพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมเงื่อนไขทางกฎหมายที่ได้ประโยชน์ทั้งองค์กรและพนักงาน

Lecture 04 : ความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่มากกว่าความผูกพัน

วิทยากร : คุณนพนารี พัวรัตนอรุณกร ทายาทรุ่นที่ 3 ร้านสมใจ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ศิลป์ 

เวลา : 15.20 – 15.55 น.

รายละเอียด : เคล็ดลับการสานต่อความสัมพันธ์ยาวนานกับคู่ค้าของทายาทรุ่นที่ 3 ร้านเครื่องเขียนที่มีสินค้ามากกว่า 20,000 ประเภท ผู้ตั้งใจยกระดับมิตรภาพระหว่างคู่ค้าจากแค่ความผูกพัน สร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อการเติบโตไปด้วยกันในอนาคต

Lecture 05 : การบริหารจัดการเงินธุรกิจครอบครัวหลังวิกฤต

วิทยากร : คุณสุวภา เจริญยิ่ง ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ผู้อยู่เบื้องหลังการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 80 บริษัท

เวลา : 15.55 – 16.30 น.

รายละเอียด : วิธีบริหารจัดการเงินแบบมืออาชีพ เพื่อตอบคำถามว่าการเงินแบบกงสียังได้ผลดีอยู่ไหมในบริบทโลกใหม่ 

Meet

16.30 – 18.00 น.

เปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากร พร้อมให้ทำความรู้จักเพื่อนทายาทธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรม

ทายาทรุ่นสอง

Future Possibilities

วัน-เวลา

เวลา 13.00 - 18.00 น.

สถานที่

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

วิธีการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ปุ่ม ‘สมัครเข้าร่วมกิจกรรม’ ด้านล่าง
2. รออีเมลตอบรับการลงทะเบียน
3. ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
4. รับลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมเอกสารประกอบการเสวนาในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
5. พบกันในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 18.00 น.