‘Good Business Trip’ โดย The Cloud คือการเดินทางไปทำความรู้จักและสัมผัสธุรกิจท้องถิ่นแนวคิดดี ครั้งนี้เราจะพาไปเชียงราย จังหวัดที่อุดมด้วยธรรมชาติ ผู้คน รวมถึงเป็นศูนย์กลางของแวดวงศิลปะ จนมีศิลปินในจังหวัดมากกว่า 400 คน 

ธุรกิจในเชียงรายน่าสนใจมาก มีทั้งธุรกิจที่ริเริ่มจากในท้องถิ่นและเติบโตสู่ระดับชาติ ธุรกิจที่พัฒนาโดยดึงจุดเด่นจากรากเหง้าของจังหวัด เช่น ชาและกาแฟ แล้วต่อยอดให้เกิดอัตลักษณ์ที่น่าสนใจในสังคม ที่สำคัญกลายเป็นธุรกิจที่สร้างงานให้คนในชุมชน รวมถึงยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น 

การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ได้สร้างแค่แรงบันดาลใจ แต่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงพลังท้องถิ่น พลังคนเชียงราย และโมเดลการทำธุรกิจบนแนวคิดที่ดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการคนอื่น ๆ ต่อไป

ประเภทกิจกรรม : ทริปดูงาน

วัน : พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. – วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วม : 30 คน

ราคาบัตร : 1 ท่าน 6,900 บาท (เตียงคู่ พักกับผู้ร่วมทริปท่านอื่น) หรือ 8,700 บาท (เตียงเดี่ยว) /

2 ท่าน 13,000 บาท (เตียงเดี่ยว)

เหมาะกับ : ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผู้ที่สนใจการท่องเที่ยว

ที่พัก : พักห้องละ 1 หรือ 2 ท่าน ณ โรงแรมสุขนิรันดร์ ที่พักอบอุ่นใจกลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ของธุรกิจคิดดีใน Good Business Trip

อาหาร : คัดสรรมื้ออาหารให้ทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการรับประทานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ข้าวซอยเส้นสด อาหารพื้นเมืองอาข่า อาหารจีนยูนนาน และอาหารเหนือ

สถานที่ :

สุวิรุฬห์ ชาไทย

นำชมโดย จารุวรรณ์ และ จิราภรณ์ ณติณณ์วิรุฬห์ กรรมการผู้จัดการและทายาทรุ่นที่ 2 

ไร่ชาที่ดูแลชาแบบดูแลมนุษย์ โดยริเริ่มหาหนทางปลูกชาบนที่ราบสูงแห่งแรกในประเทศไทย

ไร่ชาแห่งนี้ใช้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ปลูกสมุนไพรและไม้ดอกชนิดต่าง ๆ หมุนเวียนตามแต่ละฤดูกาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นและแรงงานจากชุมชนมีงานทำตลอดทั้งปี 

นอกจากนวัตกรรมและคุณภาพของผลผลิตชาไทยที่ไร่ชาสุวิรุฬห์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้ว ทายาทรุ่นสองยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมีการวัดผลเป็นงานแต่งงานของพนักงานหลายคู่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

ทริปการเดินชมไร่ชาและศึกษาโรงงานในรูปแบบนี้ ยังไม่เคยเปิดให้เข้าชมอย่างสาธารณะ มากไปกว่านั้นยังมีข้าวซอยเส้นสด ซึ่งเป็นอัตลักษณ์อาหารจากชาวจีนยูนนาน สูตรเฉพาะของครอบครัวให้ทุกคนได้ลิ้มรสเป็นกลุ่มแรก ก่อนจะขยับขยายธุรกิจตามแผนการในอนาคต

Good Business Trip : Chiang Rai พาชมธุรกิจแนวคิดดีของเชียงราย ตั้งแต่ไร่ชาถึงกิจการในตลาดหลักทรัพย์

เฮือนศิลป์ธนนันท์ ฐ.

นำชมโดย สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ และ ธนนันท์ ใจสว่าง หนึ่งในสามสิบบ้านศิลปินใน Thailand Biennale Chiang Rai 2023

เปิดมุมมองของศิลปะกับเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย จากผู้สร้างสะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคมอย่าง ‘ขัวศิลปะ’ และขับเคลื่อนเทศกาลใหญ่ ‘Thailand Biennale, Chiang Rai 2023’ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า มากไปกว่านั้น เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ลงมือทำเพียงแค่ชิ้นงานศิลปะ แต่หาเลี้ยงชีพจากบทบาทอื่น ๆ ในวงการ ผนวกใช้ร่วมกับการดำรงอาชีพศิลปิน

Good Business Trip : Chiang Rai พาชมธุรกิจแนวคิดดีของเชียงราย ตั้งแต่ไร่ชาถึงกิจการในตลาดหลักทรัพย์

โรงแรมสุขนิรันดร์

นำชมโดย Mr.Tanguy Fertil ผู้จัดการโรงแรม และ พิมพ์อร นทกุล บรรณาธิการบทความธุรกิจ The Cloud

โรงแรมเก่าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง แปลงโฉมจากโรงแรมมีอายุของครอบครัว ให้กลายเป็นโรงแรมบูติก ธุรกิจครอบครัวนี้เดินทางผ่านช่วงเวลาเกือบ 60 ปี จนตอนนี้มาถึงการบริหารของ สุธาสินี จิตรสกุล ทายาทรุ่นที่ 4 

ความตั้งใจในการไปเล่าเรียนการบริการ และกลับมาสานต่อกิจการที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของบรรพบุรุษ แม้เปลี่ยนโฉมใหม่แต่เอกลักษณ์ยังคงเดิม โรงแรมสุขนิรันดร์ไม่ต้องการเป็นเพียงสถานที่พักกายชั่วข้ามคืน แต่อยากเป็น ‘บ้าน’ ให้ทุกคนกลับมาพักใจได้เสมอเมื่อมาเยี่ยมเยียนเมืองเชียงราย

Good Business Trip : Chiang Rai พาชมธุรกิจแนวคิดดีของเชียงราย ตั้งแต่ไร่ชาถึงกิจการในตลาดหลักทรัพย์

ธนพิริยะ

นำชมโดย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ทายาทรุ่นที่ 3

เริ่มต้นจากร้านขายของชำขนาดเล็กร้านหนึ่งในท้องถิ่น ขยายใหญ่เปิดหลายสาขาทั่วจังหวัด สู่การจดทะเบียนธุรกิจค้าปลีกในตลาดหลักทรัพย์

แนวคิดการบริหารกิจการครอบครัวให้ยั่งยืนจากทายาทรุ่นที่ 3 ซึ่งมีพื้นฐานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมาก่อน มองว่าคู่แข่งอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันเป็น ‘เพื่อน’ จึงค้นหาจุดเด่นธุรกิจของตนเอง และเลือกจำหน่ายสินค้าที่คู่แข่งไม่มี จนปัจจุบันธนพิริยะกลายเป็นตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกที่คนจากทั่วสารทิศต่างมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความเข้าใจโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจนี้ และไปเยี่ยมชมธนพิริยะสาขาแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการทั้งหมด

Good Business Trip : Chiang Rai พาชมธุรกิจแนวคิดดีของเชียงราย ตั้งแต่ไร่ชาถึงกิจการในตลาดหลักทรัพย์

ABONZO Paradise

นำชมโดย ภัทรชัย มงคลกุลผ่องใส ผู้ก่อตั้ง ABONZO Coffee

กระบวนการทำกาแฟไทยจากความตั้งใจของชาติพันธุ์อาข่าที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนากาแฟ ร่วมกับพื้นที่ธรรมชาติ ชุมชน ไปจนถึงการสนับสนุนอนาคตและความฝันของเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องที่ให้เติบโต

ABONZO Coffee เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นในรุ่นปู่ ให้กลายเป็นไร่ของผู้ปลูกกาแฟ แปรรูป คั่ว และส่งออกเมล็ด จนเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ในวันหนึ่งที่ตัดสินใจเปิดร้านกาแฟใจกลางเมือง กลับประสบกับมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้าน ด้วยความไม่ย่อท้อจึงหาหนทางพัฒนาธุรกิจให้ไปต่อได้ โดยปรับกิจการเข้ากับยุคสมัยให้ทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้น มาเรียนรู้แนวคิดการบริหารธุรกิจกาแฟที่คำนึงมากกว่ากาแฟในแก้วร่วมกัน พร้อมชมวิวทิวทัศน์เชียงรายจากร้านกาแฟของเขา

Good Business Trip : Chiang Rai พาชมธุรกิจแนวคิดดีของเชียงราย ตั้งแต่ไร่ชาถึงกิจการในตลาดหลักทรัพย์

โรงเรียนปิติศึกษา

นำชมโดย ปิยะนุช ชัชวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ ณัฐฬส วังวิญญู, ทรงธรรม ศรีนัครินทร์ และ เพียงออ พัทธยากร คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนที่มีแนวคิดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง พร้อมเปิดโอกาสและสภาพแวดล้อม เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างเต็มที่

แนวคิดน่าสนใจจากผู้ร่วมก่อตั้ง คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนครูผู้สอน ที่ไม่มองเด็กนักเรียนเป็นลูกค้า แต่ต้องหาจุดร่วมตรงกลาง เพื่อพาธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ด้วยตนเอง มาเรียนรู้โมเดลการทำโรงเรียนทางเลือกในแง่ธุรกิจ และสัมผัสแนวคิดจากผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนปิติศึกษา ผู้เป็นพ่อแม่ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเช่นเดียวกัน

Good Business Trip : Chiang Rai พาชมธุรกิจแนวคิดดีของเชียงราย ตั้งแต่ไร่ชาถึงกิจการในตลาดหลักทรัพย์
Good Business Trip

Good Business Trip : Chiang Rai

วัน-เวลา

สถานที่

จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

ค่าใช้จ่าย

6,900 บาท

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม