The Cloud x การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณสงสัยเหมือนกันไหมว่าหลังจบอาหารมื้ออร่อย เศษผัก เมล็ดข้าว เนื้อสัตว์ชิ้นโต ที่เรากินไม่หมดแล้วแอบเขี่ยไว้ข้างจาน จะเดินทางไปไหนต่อ ถ้าให้เดา คงจบชีวิตลงถังขยะเศษอาหาร ไม่ก็กลายเป็นมื้อโอชาของเจ้าหมูอ้วนพี

ซ้ำร้ายกว่านั้น ขยะเศษอาหาร (Food Waste) ที่ไม่ถูกกำจัดหรือกำจัดไม่ถูกวิธี ก็นำไปสู่การสร้างก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อโลกและไม่นานก็คงย้อนกับมาหาเรา แต่ ‘พวกเรา’ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตขยะเศษอาหารแต่เพียงผู้เดียว หากลองถอยออกมามอง จะเห็นว่าผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร คาเฟ่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตขยะเศษอาหารเช่นเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะร่วมด้วยช่วยกันบริหารจัดการอาหารด้วยแนวทาง Zero Food Waste ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้ายที่สุด 

เมื่อมองเห็นปัญหาจากเศษอาหารคำเล็กๆ ‘Talk of The Cloud 06 : Food Waste Management’ เสวนาออนไลน์ว่าด้วยวิธีจัดการ Food Waste ฉบับกิจการที่พักและร้านอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง The Cloud และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการดำเนินงานในแนวทาง Zero Food Waste เกิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเครือข่ายการจัดการขยะเศษอาหาร

ที่สำคัญ นอกจากจะช่วยลดเศษอาหารแล้ว เรายังตั้งใจและมุ่งหวังให้ Talk of The Cloud 06 : Food Waste Management เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19 ด้วยกัน

งานจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เข้าชมฟรี ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube Live ของ The Cloud โดยมีหัวข้อเสวนาและวิทยากรผู้เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ดังนี้

หัวข้อ : การเดินทางของขยะเศษอาหาร

ชวนทำความรู้จักขยะเศษอาหาร (Food Waste) และการเดินทางของขยะเศษอาหารจากก้นครัวอย่างเข้าใจ ตลอดจนเสนอทางเลือกและวิธีจัดการขยะเศษอาหาร เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน จนถึงผู้ประกอบการ

วิทยากร : ธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ SOS Thailand 

หัวข้อ : สร้างแบรนดิ้งร้านอาหารด้วย Zero Food Waste

ประโยชน์และภาพลักษณ์ของการสร้างจุดขายด้วย Zero Food Waste รวมถึงแบ่งปันแนวทางในการจัดการขยะเศษอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ ด้วยกรณีศึกษาจากร้านอาหาร โบ.ลาน

วิทยากร : เชฟโบ-ดวงพร ทรงวิศวะ ผู้ร่วมก่อตั้งร้าน โบ.ลาน

หัวข้อ : เพิ่มคุณค่าและลดต้นทุนที่พักด้วย Zero Food Waste

การปรับเปลี่ยนสู่แนวทาง Zero Food Waste จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการอาหารอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุน เพิ่มคุณค่า และเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยกรณีศึกษาจากปกาสัย รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

บรรยายโดย : อันติกา ศรีรักษา ผู้จัดการทั่วไป ปกาสัย รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

หลังจบการเสวนา วิทยากร 3 ท่าน จะร่วม Q&A กับผู้ฟังทางบ้านในหัวข้อ

‘Zero Food Waste’ จะพาผู้ประกอบภาคการท่องเที่ยวรอดพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไร

Talk of The Cloud 06

Food Waste Management

วัน-เวลา

เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่

Facebook และ YouTube Live ของ The Cloud